Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vår Historia!

Aurora Sörmland

Föreningens historia

Det var några entusiastiska kvinnor som beslutade att bilda en förening för att stödja och hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor i länet.

7 kvinnor bildade Södermanlands bröstcancerförening den 22 mars 1984 efter en artikel i lokalpressen. En interimstyrelse bildades den 21 maj 1984 och man bildade samtidigt BCF Aurora.

Föreningen fick bidrag från kvinnoföreningar i Eskilstuna och Radiohjälpen.

Den 4 september 1984, valdes föreningens första styrelse bestående av ordförande Brita Beijnoff-Sahlin, sekreterare Gun Roth, kassör Anna-Britta Karlsson, övriga styrelseledamöter Sigbritt Orest, AnnMarie Sjödin, Sara Ådin-Jansson och Anna-Stina Leijonhufvud.

I början var föreningen i en lokal på Handikappcentralens Förbund, HCF, Eskilstuna.

Där var det styrelsemöten och medlemsträffar. När alla medlemmar i föreningen träffades i Eskilstuna behövde man en större lokal och då passade Folkets Hus bra. Det var mycket trevligt, man fick träffas och prata vilket är en mycket viktig del i livet.

Där fick föreningen husera i Eskilstuna Rekarne stiftelses lokaler både med styrelsemöten och medlemsträffar.

På de första medlemsmötena hade man besök av läkare och sjukgymnast. Föreningen fick bidrag från kvinnoföreningar i Eskilstuna och Radiohjälpen. I slutet av 1984 fick föreningen ett bidrag av Landstinget på 10.000 kr. till en kontaktpersonsutbildning. Lokalpressen var väldigt intresserad och gjorde flera reportage om den nya bröstcancerföreningen.

Den första bröstcancerföreningen startades i USA 1950, och 1975 startades den första i Europa. År 1974 startade Karin Gyllensköld en undersökning av bröstopererade kvinnor och konkluderade med att det skulle vara bra med en förening för dem.

BCF Aurora Södermanland är medlem i BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Från varje medlems medlemsavgift betalas en del till BRO, och då erhåller alla medlemmar tidningen BROfästet.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag 11 500 medlemmar. BRO är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. De har också ett kontaktnät för dem som behöver stöd och hjälp.

2009 beslutade regeringen att implementera den Nationella Cancerstrategin och därmed tillhör vi Regionalt Cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro. Det har inneburit att samarbetet mellan bröstcancerföreningarna i vår region ökat genom gemensamma möten och föreläsningar, och vi har möjlighet att påverka frågor tillsammans genom patientföreträdare i patientrådet och vårdprogramgruppen. Therese Bergstedt, Örebro BCF, och Päivi Kirsilä, Västmanland BCF är valda att företräda regionens bröstcancerföreningar.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem